Sjakk9ern

Sjakkens Tinestafett kommer til hele landet!

SkoleSjakken inviterer alle 9.klassinger til å bli med i den spesielle sjakkturneringen Sjakk9ern. Hele klassen spiller på lag, og alle elevene bidrar med poeng til klassen. Uansett om de taper eller vinner.

Desto flere som spiller, desto flere poeng får klassen. Det er altså viktigere for klassen å få med mange spillere enn å få med gode spillere (og vi tar hensyn til klassestørrelse i poengberegningen)!

  • Sjakk er en inkluderende og sosial aktivitet som kan utøves på tvers av alder, fysikk, språk, kultur og kjønn.
  • Sjakk kan hjelpe barn/unge med utvikling av sosiale- og kognitive ferdigheter
  • Sjakk5ern er moro, lærerikt og styrker klassesamholdet!
  • På distrikts- og fylkesmesterskapene treffer elevene andre femteklassinger fra hele fylket.

Hvordan fungerer Sjakk9ern?

Meld på klassen innen 10. desember 2019. Påmeldte klasser mottar gratis sjakkmateriell og undervisningsopplegg  – dette sendes ut i oktober-desember. Etter gjennomført opplæring (som kan konsentreres til 90 minutter eller gjerne deles opp over tid), er hele klassen rustet til å delta i Sjakk9erns distriktsmesterskap i januar/februar. I mars/april avholdes så Sjakk9erns fylkesmesterskap, og tilslutt blir det en storslått landsfinale (åpen for alle som har deltatt i DM eller FM). Alle deltagere får alltid premie – deltagelse og samhold står i fokus i Sjakk9ern!

Hvordan kan man melde seg på?
Påmeldinger gjøres via registreringsskjemaet.

Hva koster det?
Sjakkutstyr, undervisningsmateriell og deltagelse i mesterskapene er helt gratis!

Når spilles turneringene?
Distriksmesterskap avholdes flere steder i hvert fylke avhengig av hvor mange som melder seg på. Turneringene avvikles på ukedager. Datoer kommer innen 12. desember.

Hvem står bak Sjakk9ern?
Norges Sjakkforbund, Ungdommens Sjakkforbund og SkoleSjakken er ansvarlige for tilbudet Sjakk9ern.

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med på: sjakk9ern@skolesjakken.no

eller telefon 21 60 81 21/ 94 82 22 86.