Gratis opplæring

Klasser/basisgrupper som registrerte seg inne fristen for Sjakk9ern 2021 har fått tilgang til Sjakk9erns filmbaserte opplæring.